การป้องกันการทุจริต
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.61 MB
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB
O34เจตจำนงของผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.26 KB
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.52 KB
O36การประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.41 KB
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 867.46 KB
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 274.67 KB