แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.54 KB
O40รายงานการกำกับติดตามการดำำเนินการป้องกันการทุจริตรายภาคเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.85 MB
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการุจริตประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.09 KB