ภาพกิจกรรม
วันเปิดภาคเรียนที่1/2561
16 พฤษภาคม 2561 นางอรวี นิจจอหอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส กล่าวปฐมนิเทศนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่1 พร้อมกับกล่าวต้อนรับครูใหม่ ครูคัทรียา เมฆอรุณ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,10:58   อ่าน 158 ครั้ง