ข่าวประชาสัมพันธ์ /สาระความรู้
ชุดนิทรรศการและตราสัญลักษณ์ "100 ปี ธงชาติไทยร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ" (อ่าน 822) 27 ก.ย. 60
เพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง (อ่าน 225) 18 ก.ย. 60
โรคที่ควรรู้ : โรคไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 674) 31 ก.ค. 60
สาระน่ารู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 372) 31 ก.ค. 60
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมุทรปราการ (อ่าน 298) 25 พ.ค. 60
คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (อ่าน 535) 24 พ.ค. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (อ่าน 221) 09 ก.พ. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 249) 19 ม.ค. 60
การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย (อ่าน 397) 23 ก.ย. 59
สาระความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (อ่าน 477) 31 ส.ค. 59