ข่าวประชาสัมพันธ์ /สาระความรู้
ชุดนิทรรศการและตราสัญลักษณ์ "100 ปี ธงชาติไทยร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ" (อ่าน 977) 27 ก.ย. 60
เพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง (อ่าน 299) 18 ก.ย. 60
โรคที่ควรรู้ : โรคไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 812) 31 ก.ค. 60
สาระน่ารู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 493) 31 ก.ค. 60
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมุทรปราการ (อ่าน 393) 25 พ.ค. 60
คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (อ่าน 664) 24 พ.ค. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (อ่าน 263) 09 ก.พ. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 303) 19 ม.ค. 60
การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย (อ่าน 501) 23 ก.ย. 59
สาระความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (อ่าน 581) 31 ส.ค. 59