ปฐมวัย

นางสาวภานุมาศ เตชะวิวัฒนาการ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวฐิติชญา ลุผล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0