กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววรรณพร สิงห์บุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุบลรัตน์ พะละสม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0