กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวุฒิพงศ์ แย้มประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ