ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยประเภท ระนาดทุ้ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่ออาจารย์ : นายบุญช่วย งานยางหวาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,22:19  อ่าน 1712 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภานุมาศ เตชะวิวัฒนาการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,20:15  อ่าน 1722 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญชลี ศรีนคร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,19:43  อ่าน 2113 ครั้ง
รายละเอียด..